Skreddersydd forretningsforståelse

4. desember 2009

– Målet med programmet er å gi utvalgte ansatte solid forretningsforståelse, både innen strategi og bedriftsøkonomi. På denne måten skal vi bli flinkere til å finne de beste prosjektene, sier HR-direktør i Opplysningen 1881 Oddvar Skaar.

26. november startet BI opp et nytt bedriftstilpasset 30 studiepoengs kurs for nabovirksomheten 1881. Programmet er utviklet i tett samarbeid med konsernledelsen i 1881, og skreddersydd for å møte virksomhetens utfordringer i en media og telecom bransje i hurtig utvikling.  HR-direktør Oddvar Skaar forteller at 1881 skal vokse seg sterkere, og kompetansesamarbeidet med Handelshøyskolen BI skal bidra til dette.

HR-direktør i 1881 Oddvar Skaar

Forstå sammenheng mellom strategi og drift

- Vi har utviklet et skreddersydd program hvor vi ønsker å utvikle medarbeideres kunnskap om forretningsforståelse i 1881. Et viktig aspekt i programmet er hvordan vi best kan knytte strategi og drift sammen og hvilke ledelsesverktøy vi bør anvende til dette, påpeker Skaar.

- Deltakerne skal lære de viktigste sammenhengene mellom teknologi, strategi, markedsbehov og økonomi relatert til bransjen vi er i. Målet er å gi en faglig basisplattform som skal bidra til å utvikle medarbeidere som stimulerer til endring og vekst, og som forstår betydningen av å skape nye virksomheter, sier Oddvar Skaar.

Bygge humankapital

Det er 24 deltakere som skal igjennom seks samlinger og bredden blant deltakerne er stor. Deltakerne måtte selv søke 1881 om å delta på programmet i Forretningsforståelse. Skaar understreker at interessen for å delta har vært stor, og at klassen ble fylt opp i løpet av en uke. Rekrutteringen har vært basert på den motivasjon og de ambisjoner den enkelte har. I tillegg operer vi ikke med noen bindingstid. Det å investere i menneskene på denne måten bygger selskapets humankapital, fastslår Skaar.

Helhetlig programutvikling

Prosjektleder fra BIs side, Tove Orheim, berømmer 1881s engasjement i utviklingsprosessen. - Vi har samarbeidet tett med konsernledelsen i 1881 i utviklingen av programmet. At ledelsen engasjerte seg aktivt vitner om at konsernet tar kompetanseutvikling på alvor, sier Tove. 1881 etterspurte en programsammensetning som BI ikke hadde fra før, og dette initierte en dynamisk prosess som har vært verdifull for begge parter, forteller Tove. - Om en handelshøyskole skal lykkes i å tilby næringslivsrelevante program er det essensielt å tenke helhetlig, og kunne koble flere fagmiljøer sammen i designprosessen i tilfeller der dette er nødvendig, avslutter Tove Orheim.

Ny standard for Business Case

1881 gjennomførte i 2008/2009 et 30 studiepoengs program på BI hvor de utvidet kompetansen på hvordan gode prosjekter skal ledes. - Dette resulterte at vi opprettet et eget prosjektkontor som støtter opp om prosjektledere i organisasjonen. Herunder etablerte vi en felles standard og metodikk for prosjektplanlegging og prosjektgjennomføring. Med det nye programmet på plass ønsker vi å utvikle et felles rammeverk på å utarbeide gode ”Business Case” slik at vi kan treffe enda bedre beslutninger i fremtiden. I den sammenheng så har BIs fagmiljø plukket frem ”State of the Art” kunnskap. BI har klart å speile vårt behov godt og har utviklet et konsept jeg tror konsernet vil ha stor glede av, avslutter Skaar, som ser frem til samarbeidet med BI.

Fagansvarlige for programmet er Espen Andersen ved Institutt for strategi og logistikk, Ragnvald Sannes ved Institutt for ledelse og organisasjon, Pål Berthling-Hansen og Espen Skaldehaug ved Institutt for regnskap, revisjon og jus.

Hva er et Business Case:

Et Business Case er en analysemetodikk som benyttes som verktøy for å avgjøre om et prosjekt eller en større aktivitet skal iverksettes. ”Business Case” benyttes enten selvstendig eller som en del av en prosjektmetodikk.

Analysen fokuserer på

  • Hva aktiviteten er ment å skulle løse
  • Hvilke forretningsmessige fordeler aktiviteten vil gi
  • Hvilke alternativer som foreligger
  • Gevinst ved hvert alternativ
  • Kostnad ved hvert alternativ
  • Risiko knyttet til hvert alternativ
  • Forhold til interne og eksterne bestemmelser

Basert på konklusjonen fra denne analysen kan aktiviteten bli iverksatt eller ikke.

Du kan også se alle nyheter her.