Spotifysuksess og økt digitalt musikkforbruk

15. desember 2009

Gratisalternativene, lovlige som ulovlige, er de mest populære både blant de unge og i hele befolkningen. Det viser en ny undersøkelse om kulturkonsum i krisetider fra Handelshøyskolen BI.

Det viser en ny undersøkelse om kulturkonsum i krisetider fra Handelshøyskolen BI. Det analoge kulturforbruket viste seg å være relativt stabilt etter finanskrisen, (type kjøp av bøker, CD’er ol), mens det digitale kulturkonsumet derimot har hatt en betydelig oppgang både på film- og musikkfronten, (Finanskrisen har IKKE økt kulturforbruket og Økt gratis nedlasting av film og TV-serier).  

Gratisalternativene, lovlige som ulovlige, er de mest populære både blant de unge og i hele befolkningen. Den relativt nye tjenesten Spotify har allerede passert betalt nedlasting med hensyn til antall brukere i den yngste aldersgruppen 15-29 år.

- Finanskrisen kan ikke forklare veksten i det digitale forbruket, sier prosjektleder og professor Anne-Britt Gran. - Men vi skal ikke se bort fra at økonomiske nedgangstider gjør gratismulighetene mer attraktive, legger Gran til.

Ulovlig nedlasting øker til tross for Pirate Bay dommen

For aldersgruppen under 15-29 år oppgir 49 prosent at de har lastet ned musikk gratis, (og hovedsakelig ulovlig), i løpet av siste halvår. Det er opp fra 40 prosent sist gang undersøkelsen ble gjennomført, et halvt år tidligere. Ulovlig nedlasting går altså opp til tross for Pirate Bay dommen i april.  De som har lastet ned gratis oppgir at de i snitt har lastet ned 201 låter i løpet av halvårsperioden. For befolkningen totalt, (alle aldersgrupper), har andelen som benytter seg av gratis nedlasting økt fra 17 til 21 prosent.

Halvparten av de unge bruker MySpace

Gratis og lovlige streamingtjenester som MySpace og lignende har en like høy andel unge brukere som ulovlig gratis nedlasting av musikk. 48 prosent av aldersgruppen 15-29 år har benyttets slike tjenester på et halvt år, og hele 22 prosent av hele befolkningen.

Spotifysuksess – en av tre unge er brukere

Abonnementstjenesten Spotify startet opp i oktober 2008, og i løpet av et drøyt halvt år har 31 prosent av aldersgruppen under 30 år brukt tjenesten. I hele befolkningen, alle aldersgrupper, har 12 prosent benyttet Spotify.

- En tjeneste som når fram til en av tre i målgruppen i løpet av et halvt år demonstrerer hvor raskt forbruksmønsteret kan endres med nye digitale løsninger, noe bokbransjen bør merke seg, sier prosjektleder Gran.

I løpet av et halvt år er det flere under 30 år som oppgir å ha benyttet Spotify enn betalt nedlasting av musikk, som har langt færre konsumenter enn ved forrige halvårsmåling. - Nedgangen i andelen som benytter betalt nedlasting må ses i sammenheng med Spotify’s inntreden i det digitale markedet. Det blir interessant å se hvor mange ulike digitale løsninger dette markedet tåler, sier lektor Audun Molde.

Vi gjør oppmerksom på at undersøkelsen skiller ikke mellom betalt og reklamefinansiert Spotifybruk, og undersøkelsen ble gjennomført før tjenesten ble tilbudt via abonnementet på mobilen.

Kontaktpersoner:

Professor og prosjektleder ved Handelshøyskolen BI, Anne Britt Gran tlf: 46410678
Lektor og musikkbransjeansvarlig ved Handelshøyskolen BI, Audun Molde tlf: 97785569

Teknisk om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med Handelshøyskolen BI og Perduco AS. Datainnsamlingen er gjort på telefon (CATI) i perioden 4-16  juni 2009. Utvalget kan defineres som et kvoteutvalg. Det er kvotert inn minst 100 i hvert fylke, noe som gir fylkessammenlignbare tall. Resultatene er vektet i henhold til geografisk fordeling, samt i forhold til kjønn- og alderssammensetningen i befolkningen. Undersøkelsen har 1900 respondenter som er 15 år eller eldre, dvs. at barn og ungdom under 15 år ikke er representert i utvalget. Resultatene må tolkes innenfor en feilmargin på +/- 1,0 og +/- 2,4 prosentpoeng for hovedfrekvensene avhengig av prosentresultatenes størrelse. Usikkerheten er størst ved prosentresultat på 50 % - 50 % og minst ved prosentresultat på 5 % - 95 %.

Du kan også se alle nyheter her.