Grunnutdanning i Ledelse ved BI Bergen

28. januar 2010

"Jeg anbefaler kurset til alle som ønsker ett faglig spennende år!” Karl Johannes Romarheim

Grunnutdanning i ledelse starter for første gang opp i Bergen våren 2010. Programmet er en ettårig praktisk orientert lederutdanning, der du vil lære deg flere nyttige ledelsesverktøy. Gjennom kurset får du grunnleggende kompetanse til å fungere i en lederrolle.

Kurset består av de fire mest sentrale fagområdene innen ledelse, og passer for deg som ønsker å utvikle lederkompetanse på relativt kort tid. Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å delta. Det er dog nyttig med noen års arbeidserfaring. På kurssamlingene får du også mulighet til å knytte personlige kontakter, samt utveksle erfaringer med motiverte medstudenter fra næringsliv og offentlig sektor.  

”Jeg søkte på kurset fordi jeg ønsket å tilegne meg mer kompetanse innen ledelse. Etter ett års studieinnsats satt jeg igjen med en bred og grunnleggende kompetanse.

Jeg syntes sammensetningen av de ulike programmene var veldig spennende. Det gjør at jeg i dag har større innsikt og forståelse for prosesser og utfordringer i hele verdikjeden. Kurset har også gitt meg flere nyttige ledelsesverktøy som jeg kunne nytte fra første dag.

Undervisningen ved BI var spennende og holdt et meget høyt faglig nivå. De positive inntrykkene fra studiet, ”Grunnutdanning i ledelse”, var en direkte årsak til at jeg valgte BI som studiested når jeg nå holder på med en Master of Management. Jeg anbefaler derfor kurset til alle som ønsker ett faglig spennende år!

Grunnutdanning i ledelse kan inngå i en Bachelor of Management grad. Dersom du har planer om en Bachelorgrad, er Grunnutdanning i Ledelse en god start. Samtidig skaffer du deg verdifull lederkompetanse underveis. Programmet dekker  kjernefagene i graden Bachelor of Management. Grunnutdanning i ledelse gjennomføres over to semester med intensiv undervisning på samlinger. I vår blir det undervist i økonomi for ikke- økonomer og personalledelse, og det vil være rullerende opptak frem mot studiestart. 

Programmet gir 30 studiepoeng. 

Ta kontakt med studieleder Johannes Mjelde telefon 98 25 16 32 eller email: johannes.s.mjelde@bi.no hvis du har spørsmål angående studiet eller ønsker personlig veiledning.

Du kan også se alle nyheter her.