Mer positive til etterutdanning

4. januar 2010

BI-studenter viser stor tro på at videreutdanning vil ha positiv effekt for lønn og karrieremuligheter. I 2009 var det flere ansatte som betalte for videreutdanningen sin selv.

Rektor Tom Colbjørnsen- I et kompetansesamfunn er kunnskap ferskvare. Livslang læring blir stadig viktigere, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.  

Handelshøyskolen BI opplever en vekst i antall studenter både når det gjelder mindre deltidskurs, Bachelor of management og Master of management. 

I 2008 fikk 8 av 10 etter- og videreutdanningsstudenter ved Handelshøyskolen BI studiene helt eller delvis finansiert av arbeidsgiver. I 2009 var denne andelen redusert til 7 av 10, ifølge BIs årlige studentundersøkelse. Likevel velger altså flere å satse på videreutdanning.  

Tror på avkastning

BI studentene mener økt kompetanse bidrar til en positiv holdning til egen karriere. 3 av 4 tror at videreutdanning vil påvirke lønns- eller karrieremuligheter etter endt studium.  

- Mange tar nå etterutdanning for å posisjonere seg foran en framtidig konjunkturoppgang, avslutter Colbjørnsen.  I følge SSB øker behovet for økonomisk administrativ  kompetanse mer enn på noe annet område i årene fremover, så de som velger etterutdanning innen økonomisk-administrativ fag vil ha gode jobbutsikter. 

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2009 blant 3343 etter- og videreutdanningsstuder ved Handelshøyskolen BI. Rundt 1337 svarte på undersøkelsen (40 prosent).

Du kan også se alle nyheter her.