Moderne ledere satser på strategisk kommunikasjon

4. januar 2010

Stadig flere ledere innser nytteverdien av å studere PR ledelse og strategisk kommunikasjon. BI har lange ventelister til det populære master of management programmet en måned før studieoppstart.

Rektor Tom Colbjørnsen- Bedrifter kan ikke lengre leve bare av å levere gode økonomiske resultater. De må også kommunisere med omgivelsene på en måte som viser at de lever opp til verdier med bred oppslutning i samfunnet. Derfor er kunnskap om kommunikasjon av stor betydning og blir stadig mer verdsatt, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen.  Jeg er derfor ikke overrasket over at vi allerede har ventelister på programmet PR ledelse og strategisk kommunikasjon. 

Programmet tar sikte på å gi deltakerne teoretisk og praktisk innsikt for bedre å kunne lykkes med sitt arbeid innenfor PR-ledelse og strategisk kommunikasjon.  

Økt behov for profesjonalisering

Programmet er resultat av et langvarig samarbeid Handelshøyskolen BI har med Kommunikasjonsforeningen. 

– De siste årene har det blitt en økt bevissthet rundt kommunikasjonsfaget som tydelig utløser et større behov for profesjonalisering av egen kompetanse. Samtidig har det skjedd en markant endring blant mange ledere. Mange flere ser nå kommunikasjon som et viktig virkemiddel for å nå sine mål, sier daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Thomas Skjennald. 

Handelshøyskolen BIs Master of Management program PR- ledelse og strategisk kommunikasjon starter opp i januar 2010 med 58 deltakere.

Du kan også se alle nyheter her.