BI tilbyr bachelor i shipping og finans

19. februar 2010

Dersom Norge skal lykkes i å beholde posisjonen blant verdens ledende skipsfartsnasjoner, er personer med høy og spisset kompetanse nødvendig, sier Tore Forsmo i Norges Rederiforbund.

Handelshøyskolen BI tar konsekvensene av et marked i endring og tilbyr fra høsten av bachelor i shipping og finans.

- Shipping er en internasjonal bransje som i mer enn hundre år har gått fra kriseår til store toppår, der fraktrater og skipsverdier endres i takt med etterspørsel etter energi, konsumvarer, biler og så videre. Svingningene gjør dette til en mer spennende bransje enn noen annen, men det krever også medarbeidere som kan se hele bildet, sier Tore Forsmo. 

Studierektor og fagansvarlig for bachelorprogrammet, Eirill Bø, støtter Forsmo. 

- Den sterke graden av globalisering som preger vår moderne verden har stor betydning for shippingindustrien. Vi ser at lavkostlandene som Kina øker sin eksport mot vesten. Samtidig setter Norge bort mer og mer produksjon til lavkostland og dette medfører økt behov for containerbasert shipping og endrede kostnadselementer. Forståelse av dette markedet er en nødvendig kompetanse som BI vil tilføre shippingbransjen ved å opprette dette studiet, sier Bø. 

- Interessen for shipping blant studenter i Norge har vært sterkt økende de senere årene. Både ingeniør- og jusstudenter har lenge kunnet spisse seg inn mot shipping, men dette har lenge manglet for økonomistudenter. Det nye bachelorprogrammet innen shipping og finans ved Handelshøyskolen representerer derfor et etterlengtet tilbud for studenter som ønsker en landbasert karriere innen shipping, sier Tore Forsmo, direktør i Norges Rederiforbund. 

Forbundet har gjennom sine satsinger, Maritim Trainee og Maritim Karriere, fulgt den økende interessen på nært hold. 

Fakta

  • Handelshøyskolen BI har lange tradisjoner innen undervisning og forskning innen fagområdet shipping, og har samarbeidet med næringen fra 80 ulike nasjoner.
  • BI Shippings visjon er å bli hovedtilbyder av global maritim kunnskap – fundert på forskning, undervisning og ledelsesutvikling – i nært samarbeid med shipping og offshore næringen
  • Studentene ved bachelor of Shipping and Finance vil utvikle analytiske og strategiske evner relatert til kommersielle, finansielle og organisatoriske muligheter/utfordringer i en global industri.
  • Programmet undervises i sin helhet på engelsk 
Du kan også se alle nyheter her.