BI setter innovasjon ut i praksis

1. februar 2010

BI inngår sin første avtale om jobbutplassering i Norge som en integrert del av mastergraden. Handelshøyskolen BI har inngått en samarbeidsavtale med Forskningsparken AS.

Signering av internship avtalen for entreprenørskapsstudentene

F.v.: Ann Kristin H Calish (direktør Master of Science, Handelshøyskolen BI), Knut Sogner (Associate Dean, Handelshøyskolen BI), Kjell Thorensen (Innovasjonsdirektør, Forskningsparken) og Monika Svanberg (Forskningsparken) signerer internship avtalen for entreprenørskapsstudentene.

Forskningsparken AS og Handelshøyskolen BI har inngått en avtale om å utvikle et internship program for 15 masterstudenter i Innovasjon og entreprenørskap.

- Behovet for nyskapning øker. Ved å kombinere BIs forskningsbaserte kompetanse med Forskningsparkens praktiske erfaringer, utvikler BI og Forskningsparken et "learning partnership" som studentene, BI og Forskningsparken vil få utbytte av, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.   

- Studentene får innblikk i helheten som kan gi dem en god start og bedre forutsetninger for å lykkes. Og for BI gir denne type partnerskap viktige impulser til både forskningen og undervisningen, avslutter Colbjørnsen. 

- Gründerne i vår inkubator har utfordrende oppgaver i arbeidet med å få selskapene i drift og produktene ut i markedet. Studentene vil få oppgaver med å lage internasjonale markedsanalyser og finansierings- og lanseringsplaner for kommersialisering av prosjektene. Vi gleder oss til å ta imot studentene som reell arbeidskraft, og de får tilbake verdifull praksis fra innovasjonsmiljøet hos oss, sier innovasjonsdirektør Kjell Thoresen i Forskningsparken.     

Fakta

  • Handelshøyskolen BI eier 1 prosent av Forskningsparken og øker samarbeidet gjennom denne internship avtalen
  • Arbeidet vil foregå i løpet av sommersemesteret (juni-august) 2010
  • Studentene vil få godkjent internshipet som 12 studiepoeng i mastergraden
  • Engelskspråklige studenter blir særlig anbefalt å søke
Du kan også se alle nyheter her.