Belønningssystemer

12. februar 2010

Er det nok med en klapp på skulderen? Er det indre eller ytre motivasjoner som gir best prestasjoner? Hør mer om dette på kunnskapsfrokost ved BI Bergen

Teoretikere har lagt ned betydelig innsats for å beskrive sammenhengen mellom belønning og prestasjon.  Grovt sett kan vi skille mellom indre og ytre belønninger.

De indre er relatert til arbeidet, og omfatter bl.a. et personlig ansvar for en meningsfull del av arbeidet, muligheter for å utføre adskilte og meningsfylte aktiviteter innenfor rammen av en og samme oppgave, samt tilgang til opplysninger om resultatet av en viss prestasjon.

Den andre delen av belønningsbegrepet gjelder de ytre belønningene. Eksempler på ytre belønninger er:
 * Økonomiske belønninger (F.eks. lønn, provisjon, bonus, stipend m.m.)
 * Forfremmelse
 * Fellesskap med andre
 * Klapp på skulderen

Men er det nok med en klapp på skulderen? Det er faktisk mulig å legge til rette for at dine ansatte uoppfordret tar i et ekstra tak og yter superinnsats, hevder BI-forskerne Anders Dysvik og Bård Kuvaas i ny forskningsstudie. "

Fornøyde kunder får være bonus god nok!

I Fokus Bank stenger de nå døren for alt av bonus- og incentivordninger.
En av de klareste beskjedene er at bonus- og incentivordninger der bankens selgere får
mer i lønningsposen dess mer de selger, hører historien til.
– Ingen skal ha noe incentiv til å selge produkter med stor risiko i fremtiden. Alt er skrellet bort. Vi skal tilbake til basic banking. At kunden er fornøyd over tid, er
bonus god nok. ( Fra Dagens Næringsliv 04,09.2009)

Anders Dysvik er invitert til Kunnskapsfrokost på BI Bergen, tirsdag 23. februar kl. 08.00 - 10.00 for å snakke om dette. Men om det er en klapp på skulderen eller andre ting som må til, vil han belyse nærmere på dette arrangementet med tittelen:
 "Hvorfor prestasjonsbasert belønning kan skape mer problemer enn gode resultater".

I DnbNOR/Vital forsikring ASA har de belønningssystemer. På sistedel av frokostarrangementet ved BI, vil Lars Rasmussen, fra HR-avd, DnB NOR/Vital Forsikring ASA belyse Vitals bruk av belønningssystemer og hvorfor de har valgt slike systemer. 


 

Du kan også se alle nyheter her.