Fokus på forsinket sensur

1. februar 2010

Handelshøyskolen BI jobber kontinuerlig for å forhindre forsinket sensur. BI har innført en rekke tiltak som har til hensikt å bedre dagens praksis.

Det er foretatt en kartlegging av hva som vanligvis svikter når sensur blir forsinket. På bakgrunn av dette har BI innført en rekke tiltak som har til hensikt å bedre praksis. Arbeidet med ytterligere tiltak intensiveres fremover.

Noen satsningsområder:

  • Innføring av kvalitetsrutiner slik at besvarelser sendes til sensur senest dagen etter eksamen.
  • Bruk av hurtigste postgang og forbedring av rutinene for sporing av pakker som eventuelt ikke kommer frem.
  • Nedsettelse av en arbeidsgruppe som ser på tekniske muligheter for å ha mer løpende kommunikasjon med sensorene slik at det ikke oppstår unødvendige opphold i sensurprosessen.
  • Forbedre og raffinere statistikkrapporten slik at årsaker blir mer tydelig.
  • Klargjøring av avtaleforholdene overfor sensor.
  • Bedre informasjon til studentene når forsinkelser oppstår.
  • Tettere oppfølging av sensorer som leverer forsinket sensur.
Du kan også se alle nyheter her.