Vellykket oppstart av Grunnutdanning i ledelse ved BI Bergen

23. februar 2010

Grunnutdanning i ledelse er en ettårig praktisk orientert lederutdanning som gir en bred grunnleggende kompetanse innefor peronal, økonomi og ledelse.

Studiet starter opp for første gang i Bergen våren 2010 og studieleder Johannes Seim Mjelde er godt fornøyd med vårens opptak.

- Dette studiet har en bred målgruppe, noe som har resultert i at studentmassen har en veldig variert bakgrunn. - Jeg tror dette vil kunne bidra positivt, både når det kommer til diskusjoner i klassen, men også i forhold til oppgaveskriving.

En av de som tar Grunnutdanning i ledelse er Hanne Siri Austgulen. Hun er til daglig ansatt som Spesialkonsulent i RVTS. (Ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging)
Augstgulen er lærerutdannet og var på jakt etter etterutdanning innenfor personal og økonomi.

Hanne Siri Austgulen, student ved BI Bergen

- Jeg har nylig fått endret mine arbeidsoppgaver. I forhold til tidligere har jeg nå mer ansvar for både personal og økonomi.
Jeg ønsket meg kompetanse på dette området og kom over studiet Grunnutdanning i ledelse.
Dette var akkuratt det jeg trenger i forhold til min jobbsituasjon. - Studiet er praktisk og jeg tror jeg vil få stort utbytte av kursene.

To andre som tar studiet et Olav Skeie Lid og Jan Eide. Lid jobber for tiden som Organist i Kyrkjelig fellesråd i Kvam.
Han har en allsidig bakgrunn og har blant annet jobbet som gårbruker i mange år.
- Jeg ønsker nå å endre retning og ser gjerne for meg en administrativ stilling. Jeg tenker at dette studiet kan være en døråpner for en fremtidig lederstilling.
Eide på sin side jobber som IT-sjef i JO Tankers. Her har han personalansvar, men er også med i økonomiske beslutningsprosesser.
-Jeg ser allerede nå etter første modul at dette vil være nyttig for meg i min arbeidssituasjon. I tillegg håper jeg at studiet vil resultere i at jeg blir en bedre avdelingsleder.

Studenter ved Grunnutdanning i ledelse 

Du kan også se alle nyheter her.