Årets formidler

9. mars 2010

Professor Hilde C. Bjørnland fikk i dag BIs formidlingspris for 2009. - Dette er en pris jeg setter stor pris på, sa prisvinneren.

Hilde C. Bjørnland og Tom Colbjørnsen.

- Formidlingsprisen er en oppfordring til alle forskere på BI om å delta i samfunnsdebatten, sa rektor Tom Colbjørnsen da han introduserte vinneren tirsdag.

Juryen har lagt vekt på at Hilde C. Bjørnland har vist sin kompetanse og evne til å formidle på ulike arenaer; Hun har blant annet skrevet vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter på høyt faglig nivå, populærvitenskapelige fagartikler, foredrag, kronikker og gjennom intervjuer i media.  Kandidaten er også to ganger kåret til av Norges 100 mektigste kvinner av bladet Kapital.

- Vinneren av BIs formidlingspris for 2009 er en fremragende forsker og formidler på et av BIs kjerneområder, og fremstår med stor autoritet og faglig tyngde på mange viktige arenaer, sa Colbjørnsen.

Tenke ut av boksen

Men selv om Bjørnland har utmerket seg i sin formidling, så fikk hun også en utfordring fra juryen. I sin begrunnelse skriver de; Juryen finner derimot ikke så mange eksempler på ”ut av boksen”-formidling, og tillater seg å utfordre kandidaten til å prøve ut nye mer, utradisjonelle kanaler for forskningskommunikasjon.

Prisen består av et diplom og 150 000 kroner som skal brukes til å fremme og videreutvikle formidlingsaktiviteter.

- Dette er en pris jeg setter stor pris på, sa Bjørnland i det hun tok i mot pris og blomster fra rektor Tom Colbjørnsen.

Tidligere prisvinnere er professor Jørgen Randers og professor Arne Jon Isachsen. Prisen deles ut hvert tredje år og neste gang blir i 2012.

Juryen for Handelshøyskolen BIs formidlingspris har bestått av:
Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie i NAV, konsernsjef Johan H. Andresen i Ferd, redaktør Nina Kristiansen i nettavisen forskning.no, førsteamanuensis Jo Bech-Karlsen ved Handelshøyskolen BI og Helena Kyllingstad, som var fagansvarlig i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo i 2009.

Du kan også se alle nyheter her.