BI best blant utdanningsinstitusjonene

18. mars 2010

Kommunikasjonsavdelingen ved Handelshøyskolen BI rangeres høyest av utdanningsinstitusjonene når norske journalister vurderer hvem som har best relasjon til media.

Når norske journalister vurderer hvem som har best relasjon til media, rangeres kommunikasjonsavdelingen ved Handelshøyskolen BI høyest av utdanningsinstitusjonene. BI blir også trukket frem som beste organisasjon organisasjoner når man ser på informasjonsavdelingenes reaksjonstid samlet sett.Undersøkelsen er delt i fem kategoriene utdanningsinstitusjoner, statlige institusjoner, kommuner og fylker, politiske partier og interesseorganisasjoner.

Norske journalister er fornøyd med BI.Tilsammen er 109 med i undersøkelsen.

- Dette er jo en hyggelig undersøkelse, sier kommunikasjonsdirektør Janne Log.

Analyseselskapet Aalund har gjennomført en undersøkelse blant 645 journalister og bedt dem vurdere kvaliteten på sin kontakt med kommunikasjonsavdelingene ved offentlige institusjoner og interesseorganisasjoner som de har arbeidet med i løpet av det siste året.

- Medias bruk av forskere har eksplodert de seneste årene. Det er derfor veldig fint for oss å få tilbakemelding på at journalistene opplever god service fra oss, sier Log

Hver institusjon er vurdert på 11 tilfredshetsspørsmål, 4 imagespørsmål og 3 spørsmål om ledelsen. BI har en best gjennomsnittscore av utdanningsinstitusjonene.


Fakta

  • 645 journalister fra såvel nasjonale som regionale medier i Norge har deltatt i Aalunds kommunikasjonsanalyse PR-barometeret Samfunn.
  • 109 organisasjoner er vurdert
  • Det er tredje gang at undersøkelsen er gjennomført i Norge, og til sammen 109 organisasjoner ble vurdert.
  • Samtidig med undersøkelsen i Norge gjennomføres en tilsvarende analyse i Danmark, Sverige og Finland. Til sammen har er over 1200 nordiske journalister intervjuet.

Kontaktinformasjon: Informasjonssjef Yngve Kveine, 46 41 06 40

Du kan også se alle nyheter her.