Master lønner seg

23. mars 2010

En fersk undersøkelse fra BI viser at master lønner seg. Arbeidsmarkedsundersøkelsen viser at 96% av alle studenter fra skolen med master og siviløkonomstudier har jobb etter avsluttet studium.

Dette er en markant økning fra i fjor, da 90 prosent av master og siviløkonom studentene var i jobb seks måneder etter fullført studier. Så mange som 70 prosent av dem hadde også jobben i lommen før avsluttet eksamen. Andelen bachelor studenter har imidlertid gått ned fra 93 prosent i 2008 til 87 prosent i 2009. 

Rektor Tom Colbjørnsen- Etterspørselen etter våre kandidater var høy også i det store finanskriseåret, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. 

- Dette viser at vi leverer relevant utdanning av høy kvalitet som er etterspurt både i næringslivet og i offentlig forvaltning. En solid utdanning i økonomisk - administrative fag er mer robust mot konjunktursvingninger enn det mange har trodd. 

Positiv lønnsvekst

Den gjennomsnittlige årslønnen inkludert bonus og tilleggsytelser for master- og siviløkonomstudentene ligger nærmere 20.000 over fjoråret og beløper seg til kroner 434.000. Uten tillegg er snittlønnen i overkant av 384.000 for denne studentmassen. 

Fakta

Tallene er hentet fra Handelshøyskolen BIs årlige arbeidsmarkedsundersøkelse. 2358 tidligere BI studenter fikk tilsendt undersøkelsen.  979 besvarte undersøkelsen (42 % svarprosent).

Du kan også se alle nyheter her.