Lader batteriet i nedgangstider

15. mars 2010

Da finanskrisen slo til i kundemarkedet valgte PwC likevel å opprettholde antall årlige nyrekrutteringer og tilby samtlige ansatte som ønsket masterstudie i regnskap og revisjon.

– Når markedet snur står vi igjen med fulladet batteri av toppmotiverte og høyt kompetente medarbeidere, sier Eli Moe-Helgesen, partner i PwC.

- I likhet med veldig mange andre næringer kunne også vi ha valgt å kutte kostnader. I stedet valgte vi å tenke motsatt. For studieåret 2009/2010 finansierer vi hele 44 masterstudier i regnskap og revisjon på Handelshøyskolen BI, i tillegg til 32 ved samme studium på NHH, forteller Moe-Helgesen. 

Faglig leder ved Master i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI, førsteamanuensis Erlend Kvaal synes det er fornuftig å investere i arbeidskraft i nedgangstider. 

- I dårligere tider er det mange flere som tiltrekkes av denne karriereveien. Samtidig ligger det i samfunnets behov å ha styring og kontroll. Dette er roller som revisorer ofte fyller, og den langsiktige trenden er at behovene for denne type oppgaver bare vokser, hevder Kvaal. 

Siden oppstarten av studiet i 2000 har antall studenter økt fra ca 50 studenter hvert år til 150 studenter høsten 2009 - etter innføringen av +1 modellen. +1 modellen er for kandidater med fullført og bestått relevant mastergrad fra før. Disse studentene trenger bare ett av to studieår på mastergraden for å søke om godkjenning som statsautorisert revisor hos Kredittilsynet. 

- +1 modellen har helt klart bidratt til å øke interessen for faget, sier Kvaal. 

- Vi synes det er flott at så mange av våre ansatte ønsker å ta denne utdanningen. Det er en etterspurt kunnskap i næringslivet generelt. Dersom man ønsker å øke sin egenverdi er masterstudiet i regnskap og revisjon noe av det smarteste man kan gjøre, sier Eli Moe-Helgesen. – Studiet er anvendelig og relevant for store deler av næringslivet, blant annet i store børsnoterte selskaper. 

Du kan også se alle nyheter her.