Professor Dag Morten Dalen ny prorektor ved Handelshøyskolen BI

23. mars 2010

Styret tilsatte Dalen som prorektor på styremøte torsdag 18. mars. Prorektor er rektors stedfortreder og skal også lede linjen for faglig tilsyn og kvalitet.

Dag Morten Dalen tiltrer stillingen som prorektor 1. august 2010. Dalen er professor i samfunnsøkonomi. Han har vært ansatt på BI siden 1998.

Prorektor Dag Morten Dalen- Mitt ansvarsområde vil være å sikre kvaliteten på studieprogrammene og være med i BIs ledelse. Det er spennende utfordringer som ligger innenfor prorektors ansvar, sier Dag Morten Dalen.

Kort biografi

Dag Morten Dalen er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (1996). Dalen har tidligere jobbet ved SNF-Oslo (nå Frischsenteret) og Stortinget, før han kom til Handelshøyskolen BI i 1998. Han har hatt kortere deltidsengasjement i Norges Bank og på Frischsenteret. Dalen er faglig leder for bachelor og masterprogrammet i økonomi og ledelse - BIs siviløkonomutdanning. 

Forskningsinteresser

Forskningsinteressene favner vidt innenfor næringsøkonomi, regulerings- og kontraktsteori og helseøkonomi. 

Undervisningsområder

Mikroøkonomi.

Du kan også se alle nyheter her.