Vil forebygge selvgodhet

4. mars 2010

Tom Colbjørnsen mener norske ledere har for dårlig internasjonal erfaring. Nå vil han sende fremtidens ledere til USA.

Rektor Tom Colbjørnsen- Vi vil bidra til å gi fremtidens ledere internasjonal erfaring og forebygge norsk selvgodhet, sier BI-rektor Tom Colbjørnsen til Dagens Næringsliv på sistesiden i dag.

Tema for intervjuet var BIs bachelorstudenter som får mulighet til å studere ved prestisjetunge Berkeley University i California, der blant andre kronprins Haakon har studert. Utvekslingsavtalen med Berkeley University i California er et ledd i BIs internasjonale strategi. BI har avtale om å sende inntil 50 studenter hvert semester.

DN spør hva som er så bra med en slik utdannelse:

Tom Colbjørnsen: Norske næringslivsledere har tradisjonelt hatt for sterkt nasjonalt fokus. Det viser seg at de som har studert i utlandet bedre greier å håndtere internasjonale utfordringer. Vi vil bidra til å gi fremtidens ledere internasjonal erfaring og forebygge norsk selvgodhet.

DN hevder at BI har hatt relativt svake internasjonale rangeringer og høye strykprosenter i enkelte fag. DN spør om studentene har problemer med å kvalifisere seg for studier ved Berkeley?

Tom Colbjørnsen: Nei da. Våre studenter hevder seg godt. Vi er dessuten rangert blant de 50-60 beste handelshøyskolene i Europa. Det er hundrevis av handelshøyskoler som ikke en gang kommer på Financial Times lister. Selv om det ser ut som om vi er langt nede på listene er det utrolig at vi er der, og vi har sterke ambisjoner om å klatre oppover.

DN spør om Colbjørnsen tror at utvekslingen og samarbeidet med Berkeley vil hjelpe BI?

Tom Colbjørnsen: Ja, dette vil være en god inspirasjon for BI, og bidra til at vi kan klatre internasjonalt. Samarbeid med en toppskole gir inspirasjon og læring også for BI.

DN spør om det kreves spesielle faglige kvalifikasjoner for å komme til Berkeley?

Tom Colbjørnsen: Dette er et tilbud til bachelorstudenter, særlig til studenter innen innovasjon, entreprenørskap og teknologi. Og det er studenter spesielt med denne vinklingen på studiene som søker.

DN spør om BIs erfaringer så langt.

Tom Colbjørnsen: 37 studenter reiser denne våren. Vi har hatt noen studenter ved Berkeley tidligere. Bachelorstudiet er treårig. Mange av studentene fortsetter trolig med mastergrad, og jeg blir ikke overrasket om noe reiser tilbake til California. Vi har noen få studenter fra California, men har ikke vært flinke nok til å tiltrekke oss amerikanerne. Vi jobber med å bli akreditert som utdanningsinstitusjon i USA og regner med å få flere studenter derfra etter hvert.

Du kan også se alle nyheter her.