Vil ikke forandre samfunnet

19. mars 2010

Sju av ti journalister har ikke tid til å endre samfunnet. Journalister må gjøre mer enn bare å fylle vaktplanen, mener førsteamanuensis ved BI Arne Krumsvik.

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har bedt 8000 journalister og redaktører beskrive sin hverdag. Undersøkelsen viser at tre av ti journalister ikke er interessert i å forandre samfunnet, resten får ikke tid. 
 
I en debatt i Kulturnytt i NRK P2 fredag møttes tidligere redaktør i TV2 og Dagens Næringsliv Kåre Valebrokk, og Arne Krumsvik, førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon - kultur og språk, Handelshøyskolen BI.
 
På programleders spørsmål om de er overrasket over at så få journalister har tid eller lyst til å drive gravende journalistikk, svarer Valebrokk at det er han, og at det til syvende og sist er et prioriteringsspørsmål. Han har forståelse for at det eventuelt ligger kommersiell tankegang bak, men at det at er et redaktøransvar å velge riktig. 
 
Arne Krumsvik.Arne Krumsvik er i gang med å opprette et nytt profesjonsstudium for journalister på BI, der hensikten er å gjøre journalistene mer effektive. -Hvorfor skal journalister bli mer effektive?, spør programlederen. Krumsvik svarer at de ikke nødvendigvis skal bli mer effektive, men han tror de er nødt til å ha mer forståelse for hvordan mediene fungerer i dag, og skal man ha det så nytter det ikke å bare bli et tannhjul i maskineriet. Da er man nødt til å forstå hvordan hele maskinen virker, og man er nødt til å være interessert i å ta grep selv og vise initiativ til å gjøre noe annet enn å bare følge vaktplanen.
- Derfor har vi fag som innovasjon, entreprenørskap og medieøkonomi i dette nye studiet i medieutvikling og journalistikk, som er helt unikt i norsk sammenheng, sier Krumsvik.
 
På programleders innvending om at det her er snakk om ikke bare å utdanne journalistene til å kunne gjøre det riktig, men at de også faktisk får tid til å gjøre tingene riktig, svarer Krumsvik at det også handler om initiativ. Og det betyr at du må ha noen ferdigheter som ikke bare handler om det klassiske journalistiske håndverket, men også om å drive prosjekt. Skal man drive et stort journalistisk prosjekt så skader det ikke å ha utdanning i prosjektledelse. Hvis du skulle være uheldig og i en kort periode være uten jobb, så skader det ikke å vite litt om hva det vil si å starte en ny virksomhet eller hvordan man kan bli underleverandør til tradisjonelle media eller kanskje starte ny medievirksomhet selv.
- Dette er et studium for journalister som vil noe mer, sier Krumsvik.
 
Programleder innvender at det mangler ikke på engasjement når det gjelder å skrive om kjendiser og ting som for mange ikke fremstår som veldig samfunnsnyttige temaer. Krumsvik svarer at media alltid har hatt en slags valsetakt, ”tung lett lett”, og at det ikke er noe nytt at man skriver om underholdningsstoff i media. Han er slett ikke sikker på at alt var så mye bedre før. - Om man snakker om deprofesjonalisering av journalistikken, slik enkelte forskere gjør, så handler det mer om at enkelte begynner å flekse litt for mye mellom PR-arbeid og journalistikk. Det er vel ingen tvil om at journalistikken har blitt mer profesjonell og at mediene sannsynligvis er bedre enn noen gang, sier Krumsvik.
 
Valebrokk mener det er mye bedre muligheter for å grave i avisene og i TV-stasjonene i dag enn det var for noen år siden, og det gjøres jo i alle fall i de større redaksjonene. Krumsvik tror det er rom for den journalisten som virkelig vil. - Og da gjelder det å ha selvtillitt, ikke bare på å levere det du får servert fra sjefen din, men ta initiativ selv, og det er slike journalistspirer vi vil ha på BI, sier Krumsvik.       
 
Programleder konkluderer med at det kanskje ikke er så stor grunn til å være bekymret for journalistikkens fremtid de nærmeste årene. Hvis Valebrokk er bekymret for noe så er det den fragmentiseringen han ser, han skulle ønske at journalistikken kom dit hen at man kunne drive skikkelig gravejournalistikk på nettet også. 
 
Innslag NRK P2 Kulturnytt, fredag 19.03.2010, kl 8:05.
Innslaget ligger i på www.nrk.no. http://nettradio.nrk.no/default.php?kanal=p2

Du kan også se alle nyheter her.