Visesentralbanksjef Qvigstad i opptak

16. mars 2010

Visesentralbanksjef Qvigstads forlesening om "Aktiv forvaltning i statens pensjonsfond utland" kan du se i opptak her.

Du kan også se alle nyheter her.