Europeisk kvalitetsstempel til BI

30. april 2010

Handelshøyskolen BI har fått fornyet sin EQUIS-akkreditering fra European Foundation for Management Development (EFMD) for en periode på fem år.

Rektor Tom ColbjørnsenEuropean Foundation for Management Development (EFMD) forvalter den internasjonale kvalitetsakkrediteringen med navnet Equis. Akkrediteringen tildeles for fem år av gangen.

Handelshøyskolen BI var den første norske skolen som oppnådde dette kvalitetsstempelet, og var nylig oppe til en streng internasjonal evaluering med sikte på akkreditering for en ny femårsperiode.

Etter å ha fått en uavhengig internasjonal ekspertkomite til å vurdere skolen, besluttet EFMD den 27.4. å tildele BI fornyet akkreditering. Beslutningen var entydig: BI holder den standarden som kreves for å bli godkjent med god margin.

- Vi har høynet kvaliteten i masterutdanningene, bygget ut porteføljen av executive programmer og styrket internasjonaliseringen innen forskning og utdanning. Dette høster vi nå anerkjennelse for, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen. - Dette gir energi til videre arbeid.

- I min andre rektorperiode vil vi arbeide hardt for å løfte BI opp på et enda høyere internasjonalt nivå. Vårt langsiktige mål er å bli blant de tjue beste på Financial Times-listen. Vi skal skal konsentrere oss om å være enda tydeligere som en "business school", og virksomheten skal ikke spres for mye. I motsetning til de fleste norske høyskoler ønsker vi ikke å bli et universitet, men å forbli en vitenskapelig handelshøyskole rettet inn mot næringslivets kompetansebehov. Vi vil fortsette satsingen på å styrke våre faglige ressurser, og programporteføljen skal ha fokus på økonomi, markedsføring, strategi, administrasjon og ledelse. Næringslivsrelevansen vil fremdels være sentral, avslutter Colbjørnsen.

EQUIS er et internasjonalt system for kvalitetssikring, forbedring og akkreditering for utdanningsinstitusjoner innen økonomi og administrasjon, og formålet er å heve standarden på denne typen utdanning.Akkreditering tildeles etter at skolen har dokumentert tilfredsstillende oppfyllelse av 152 kvalitetsindikatorer.

Du kan også se alle nyheter her.