Meglerne strømmer til skolebenken

16. april 2010

Handelshøyskolen BI opplever en sterk økning i søkningen. Bachelor i eiendomsmegling er det studiet som opplever størst prosentvis framgang.

Rektor Tom ColbjørnsenHele 109 prosent flere har søkt studiet før søknadsfristen for Samordna opptak 15. april. Det er mer enn en dobling sammenlignet med fjoråret.

Rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI er glad for at søkningen til eiendomsmeglerstudiet er tilbake til et normalnivå. 927 søkere har til nå søkt om studieplass mot 444 på samme tid i fjor.  

 - Nye krav til meglerkompetanse gjør at tilgangen på kvalifiserte meglere er for liten, sier Colbjørnsen. Så de som velger eiendomsmeglerstudiet har gjort et klokt valg med tanke på å skaffe seg en etterspurt utdanning.  

1. januar 2011 tiltrer regjeringens nye krav til meglerkompetanse. Alle som skal jobbe som eiendomsmeglere må innen årsskiftet ha bestått samtlige eksamener innenfor bachelorgraden. Tall fra Kredittilsynet viser at det er svært få som har fullført studieprogrammet og fått nødvendig meglerbevilling.

Du kan også se alle nyheter her.