Norsk skole med internasjonale ambisjoner

19. april 2010

Handelshøyskolen BI skal være en norsk skole med internasjonale ambisjoner.

1. august går jeg over i min andre rektorperiode. I denne perioden vil jeg arbeide for at å løfte BI opp blant de tjue beste på Financial Times-listen. Det er et langsiktig arbeid som krever videreutvikling av BI sten på sten.  

Vi skal konsentrere oss om å være en ”business school” og ikke spre virksomheten for mye. Vi vil fortsette satsingen på å styrke våre faglige ressurser, og programporteføljen må ha fokus på økonomi, markedsføring, strategi, administrasjon og ledelse. Vi skal bli mer bevisste på og rendyrke vårt særpreg, og næringslivsrelevansen vil fremdels være sentral.

Tom Colbjørnsen,
rektor ved Handelsøyskolen BI

Du kan også se alle nyheter her.