Rekordhøye søkertall til BI

19. april 2010

Søkertallene til Handelshøyskolen BI øker med 10 prosent fra i fjor. Det betyr 806 flere søkere. Framgangen er størst på masterstudiene.

Rektor Tom ColbjørnsenRektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen er svært fornøyd med søkertallene og mener årsaken er en kombinasjon av et godt arbeidsmarked og økning i antall personer i studierelevant alder.

- I følge SSB vil etterspørselen etter økonomisk administrativ kompetanse øke kraftig i årene fremover. Selv i perioden etter at finanskrisen slo inn viser den årlige arbeidsmarkedsundersøkelsen at 96 prosent av alle studenter fra skolen med master og siviløkonomstudier har jobb et halvt år etter endt studie. Lønnsutviklingen var også positiv, sier Colbjørnsen. 

- Alt tyder på at kandidater fra BI vil få spennende jobber etter endt studie. Det er hyggelig å se at så mange nå søker høyere utdanning, og at så mange av disse søker BI, avslutter Tom Colbjørnsen.

Størst økning på master

I år som i fjor er det særlig masterstudiene som opplever størst økning i antall søkere. Økningen fra i fjor er på 15,5 prosent - fra 1153 søkere til 1330. Økningen er størst innen strategisk markedsføringsledelse (41 %) og regnskap og revisjon (36 %).

Eiendomsmegling årets vinner på bachelornivå

Det er fortsatt stor interesse for BIs bachelorprogrammer som opplever en vekst på 10 prosent sammenlignet med fjoråret. Nye krav til meglerkompetanse bidrar til at eiendomsmegling øker med hele 101 prosent fra 2009 ( fra 474 til 952 søkere). Forretningsjus er et annet fag som også oppnår solid vekst på bachelornivå – 27 prosent opp fra i fjor.

Internasjonale studenter

Samlet sett opplever Handelshøyskolen BI en økning på over 20 prosent flere utenlandske søkere. Det er særlig programmer som strategisk markedsføringsledelse og regnskap og revisjon på masternivå som har en størst prosentvis økning av internasjonale søkere.

Kontaktinformasjon:
Tone Steen Sandberg, senior kommunikasjonsrådgiver, Handelshøyskolen BI, tlf. 46 41 02 01.

Du kan også se alle nyheter her.