Studentkronikk fra BI-student

16. april 2010

Dagen Næringsliv har lansert spalten ”Studentkronikk”. BI-student Esben C. Skretting (26) er på trykk med sin kronikk om ”Misforstått om fri vilje”.

Les hele kronikken her.

Utklipp studentkronikk i DN

Studentkronikken i DN?
Sterke meninger?
Viktig budskap?
Ny innsikt?
Del dette med flere i DNs nye faste fredagsspalte, "Studentkronikken".

DN setter ingen tematiske begrensninger for studentkronikken. Viktigst er det at kronikken vekker allmenn interesse. Tekster som bidrar til samfunnsdebatten prioriteres.

DN er også interessert i fagstoff – for eksempel oppsiktsvekkende funn fra et masterarbeid – men de må være myntet på et bredt, s

amfunnsengasjert publikum, ikke en snever faggruppe.

Her er noen enkle skrivetips: Skriv enkelt og greit. Start med konklusjonen, hovedpoenget. Unngå fagterminologi, unngå retoriske spørsmål.

Lengden bør være maksimalt 4500 tegn (inkl. mellomrom) - rundt 700 ord - og gjerne kortere. Du kan også levere tekst til én eller to faktabokser, som er kort-korte redegjørelser for vanskelige begreper, fakta om prosjekter eller annet.

Husk personalia: Navn, alder, studiested og –program. Vi må også ha et enkelt, digitalt portrettfoto av forfatteren.

Send teksten til adressen debatt@dn.no. Merk den med "studentkronikken".

 

Du kan også se alle nyheter her.