BI bygger kunnskapssamfunnet

18. mai 2010

Mens samfunnet ellers ser ut til å være mest opptatt av den kommende eldrebølgen, forbereder universitets- og høyskolesektoren seg på en yngrebølge.

Rektor Tom Colbjørnsen.Ungdomskullene som blir studenter de neste årene er større enn tidligere, det er en yngrebølge på vei. Med et økende behov for høy kompetanse i det norske arbeidsmarkedet gir yngrebølgen store muligheter for videre utvikling av kunnskapssamfunnet. En voksende andel av de unge er interessert i å skaffe seg en utdanning som i tillegg til å gi gode utviklingsmuligheter for den enkelte, vil øke samfunnets verdiskapning og styrke grunnlaget for fortsatt høy velstand.

Kunnskapsnasjonen Norge som i økende grad skal livnære seg av spisskompetanse trenger utdanningsinstitusjoner som setter forskning og utdanning for økt verdiskaping i fremste rekke.

Publikasjonen "BI bygger kunnskapssamfunnet" gir en presentasjon av hvordan Handelshøyskolen BI arbeider med å utføre vårt samfunnsoppdrag. Publikasjonen er vedlagt elektronisk. Ønsker du publikasjonen tilsendt i posten, ta kontakt med marit.yacan@bi.no

Les: BI bygger kunnskapssamfunnet

Du kan også se alle nyheter her.