BIs forskere mer synlig internasjonalt

19. mai 2010

Handelshøyskolen BIs forskere bidrar i stadig sterkere grad på den internasjonale kunnskapsarena gjennom publisering av artikler i anerkjente vitenskaplige tidskrifter og bøker.

Kilde: NIFU STEP

Fra 2008 til 2009 økte den samlede vitenskapelige publiseringen med 24 prosent målt etter antallet publiseringspoeng. Universitets- og høyskolesektoren økte samlet sett med i overkant av 9 prosent (Se tabell).

- Det er gledelig at å se at forskningen til BIs faglige medarbeidere har stor gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI. Det bidrar til å sikre studentene forskningsbasert undervisning av høy kvalitet.

I 2009 publiserte BIs faglige medarbeiderne i alt 135 vitenskapelige artikler. I tillegg ble det publisert en rekke norske og internasjonale vitenskapelige bøker og artikkelsamlinger.

BIs forskning innen fagfeltet Economics & Business i perioden 1998-2006, siteres også betydelig oftere på verdensbasis enn noen andre norske institusjoners tilsvarende forskning. Det viser en undersøkelse som NIFU STEP har gjennomført på oppdrag for BI. BI skårer her mer enn 20 prosent over det norske gjennomsnittet, og også 7 prosent høyere enn verdensgjennomsnittet.

 

Du kan også se alle nyheter her.