Retningslinjer for private granskninger

18. mai 2010

Advokat Cato Schiøtz presenterer forslag til retningslinjer for private granskninger. Forslaget vil bli kommentert av rektor Colbjørnsen og førsteamanuensis Unneberg og Kvaal ved BI.

AdvokatforeningenI samarbeid med BI vil leder av Advokatforeningens utvalg for private granskninger, Cato Schiøtz, presentere forslag til retningslinjer for private granskninger. Forslaget til retningslinjer blir sendt ut på høring til Advokatforeningens medlemmer i uke 20, og det gis da også mulighet til å komme med skriftlige innspill.

Forslaget vil bli kommentert av:

  • rektor Tom Colbjørnsen, BI
  • førsteamanuensis Erlend Kvaal, BI (faglig ansvarlig for BIs master i revisjon)
  • førsteamanuensis og advokat Inge Unneberg, BI
  • dr. jur. advokat Kyrre Eggen, Wiersholm

Tidligere har rektor Tom Colbjørnsen skrevet en kronikk, (7. september 2009), om ”Granskingsbransjen” hvor han peker på at private granskninger er i ferd med å bli en hel liten bransje, og granskningene får mer karakter av rettslignende prosesser.

Les kronikken her.

Du kan også se alle nyheter her.