Stadig flere toppledere kommer fra BI

20. mai 2010

De siste ti årene har det skjedd en endring i topplederes utdanningsbakgrunn. Stadig flere toppledere har sin hovedutdanning fra Handelshøyskolen BI, viser ny forskningsrapport

- Vi har utdannet over 200.000 kandidater til norsk næringsliv og offentlig forvaltning de siste 25 årene. Det er derfor svært hyggelig å få dokumentert at stadig flere toppledere har sin hovedutdanning fra BI, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

- For at enda flere toppledere skal ha hovedutdanning fra BI, må BI rendyrke sitt særpreg som en internasjonalt orientert "Business School", og fortsette å kombinere faglig tyngde med sterk næringslivsrelevans, sier Colbjørnsen. Vårt langsiktige mål er å løfte BI opp blant de tjue beste på Financial Times sin liste over ledende europeiske handelshøyskoler.

En fersk forskningsrapport publisert i Magma viser at personer med NHH-bakgrunn ikke lengre dominerer gruppen toppledere med hovedutdanning fra en handelshøyskole. Til sammen har flere nå sin hovedutdanning fra Handelshøyskolen BI enn fra NHH; 15 hadde i 2009 sin hovedutdanning fra BI, mens 13 hadde hovedutdanning fra NHH.

Bildet styrkes dersom tilleggsutdanning inkluderes i materialet. I 2009 hadde hver tredje toppleder vært innom BI, mens hver fjerde hadde vært innom NHH. I 1991 hadde hver sjette toppleder hoved- eller tilleggsutdanning fra BI.

Du kan også se alle nyheter her.