Bli inspirert med kreativ tenkning!

24. juni 2010

Fredag 11.juni inviterer BI Trondheim i samarbeid med BI Alumni til et frokostseminar med fokus på kreativ tenkning.

Hver dag møter vi problemer på jobben som må løses. Fra små hverdagslige problemer til igangsetting av prosesser for å utvikle nye ideer. Måten man angriper disse utfordringene på er avgjørende for om man skal lykkes. Sentralt i dette er måten vi tenker. Høyskolelektor Morten Erichsen ved BI Trondheim vil presentere en del teknikker som bidrar til at man tenker annerledes. Denne formen for kreativ problemløsning kan brukes både individuelt og i grupper.

Foredraget er basert på hans tid i reklamebyrå samt hans erfaring med slike prosesser i etter- og videreutdanningsmarkedet.

Alle kloke tanker har allerede vært tenkt tusenvis av ganger, men for å gjøre dem til vår virkelige eiendom, må vi nøye tenke dem igjen, til de slår fast rot i vår egen erfaring, Goethe

Program:

08:00-08:30: Registrering - en enkel frokost - nettverksbygging

08:30-09:30: Foredrag, Morten Erichsen, BI

Praktisk informasjon

Tid: Fredag 11.juni kl 08:00-09:30
Sted: BI Trondheim sine lokaler på Pirsenteret
Arrangementet er gratis.


Påmelding
VELKOMMEN!

Du kan også se alle nyheter her.