Hva skjer med gnisten når bedriften sliter?

14. juni 2010

Journalist og tidligere tv2-profil Kari Birkeland delte sine erfaringer på Kunnskapsfrokost ved BI Bergen i går.

Rekordhøy oppslutning.

BI Bergen arrangerer  månedlige Kunnskapsfrokoster hvor  nyere forskning innenfor ledelse blir presentert.  Vi inviterer også gjesteforelesere fra næringslivet som kan ha en interessant vinkling. Aldri før har BI Bergen hatt så mange påmeldte til sine arrangementer. 180 meldte seg på gårdagens frokostsarrangement, mot normalt 30-70.

Det er tydelig at HR-faget har stor apell. Ikke så rart når man vet at organisasjoners håndtering av sine menneskelige ressurser er et vedvarende konkurransefortrinn.
BI Bergen mener at den store oppslutningen rundt arrangementet må være at de presenterte to temaer som fenger og som mange bedrifter er opptatt av. Dyktige forelesere var nok også et trekkplaster.

Tema for Kunnskapsfrokosten var

- Må gnisten forsvinne når bedriften sliter ? 

- Er det sammenheng med personlighet og prestasjoner?

Kari Birkeland høster fra sin spesielle erfaring  fra  Tv2s oppbyggingsfase, og fortalte om kreative prosesser,  i et foredrag  for alle som er opptatt av endringsprosesser, nedbemanning  og arbeidsglede.

Kari Birkeland, var en av Tv2s mest kjente profiler. Etter at hun tok sluttpakke i januar , driver hun nå sitt eget produksjonselskap, underviser i journalistikk, og holder foredrag og konferanser for næringslivet. Kari Birkeland snakket om kreativitet og journalistikk, men mest av alt om gnist og arbeidsglede under ulike rammebetingelser.

Kari Birkeland mente at målet på alle arbeidsplasser bør være å ha mest mulig
arbeidsglede,overskudd, samhold, lojalitet og høy grad av prestering.
Hun stilte spørsmål rundt hva som kjennetegner prosesser som kan rokke ved dette?
 -Hvordan handler aktørene ?
- Hva betyr bedriftskultur?
- Hva kan ledere og ansatte gjøre for å holde gnisten oppe når det butter?

Kunnskapsfrokost ved BI Bergen

For å ansette de riktige menneskene, benyttes ofte personlighetstester.

Førsteamanauensis Astrid Kaufmann ved BI Bergen har pågående forskning om personlighet og problemløsningsstil. Hun stilte spørsmålet om personlighet kan overføres til prestasjoner. Kaufmann viste til en av sine kollegaer ved BI Bergen, Professor Paul Moxnes som mener at man kan liksågodt spå i kaffegrut som å ta slike tester. Kaufmann nyanserte bildet ved å vise til  andre forskere og til tester som er gode og kan brukes.  Hun presiserte dog at personlighet er noe som kan forandre seg over tid. Det er viktig at man ikke stigmatiserer personer ved å plassere dem type-diagrammer

Astrid Kaufmann er en Bergens bestselgende fagbokforfatter innenfor organisasjonspsykologi-faget og også foreleser ved BI Bergen bl.a. på Master of Management HRM.

Du kan også se alle nyheter her.