Klatrer på karriere- og lønnsstigen

17. juni 2010

Handelshøyskolen BIs arbeidsmarkedsundersøkelse viser at etter- og videreutdanning gir bedre karrieremuligheter og lønnsutvikling etter fullført grad.

Rektor Tom Colbjørnsen

67 prosent av etter- og videreutdanningsstudentene ved Handelshøyskolen BI svarer at de har fått en lønnsøkning på 41.000 kroner eller mer etter å ha tatt videreutdanning. I fjor var tallet 58 prosent. 82 prosent av de som har fått lønnsøkning mener at denne er et direkte resultat av etterutdanning. 

– Dette er et tegn på at kompetanse alltid er etterspurt, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. 

Karrierebooster

Over halvparten av samtlige respondenter (54 prosent) svarer at de har fått en stilling på et høyere nivå etter fullført grad. Det er en liten økning fra fjoråret på to prosentpoeng. Svært mange finner også utdanningen relevant i forhold til stillingen (76 prosent).

– Videreutdanning handler likevel ikke kun om radikale karriere- og lønnssprang, sier Colbjørnsen. - Undersøkelsen viser at de aller fleste er fornøyd med den jobben de har i dag. Men ved å gi ansatte muligheten til videreutvikling får bedriftene både mer kompetente og mer fornøyde ansatte.  

Fakta

  • Undersøkelsen ble gjennomført i april 2010 blant etter- og videreutdanningsstudentene som ble ferdig i løpet av 2009.
  • 623 etter- og videreutdanningsstudenter ble spurt. 264 besvarte undersøkelsen (42%)

Spørsmål som ble stilt:

  • Jobber du for den samme arbeidsgiveren som før BI studiene?
  • Har du den samme stillingen som før BI studiene?
  • Har du en høyere stilling som følge av BI studiene?
  • Har du det samme lønnsnivået som før BI studiene?
  • I hvilken grad har dine karrieremuligheter blitt styrket som følge av BI studiene?
Du kan også se alle nyheter her.