Med fokus på rekruttering!

24. juni 2010

Høsten 2010 setter BI Trondheim for første gang opp kurs i Rekruttering, intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser. Å rekruttere feil person gir ofte stort negativt utslag på bunnlinja.Det er viktig med god intern kompetanse i rekrutteringsprosesser,sier Helge Mjøen i Sør Trøndelag Fylkeskommune.

Helge Mjøen har som seniorrådgiver hatt rekruttering av ledere/ toppledere til privat og offentlig sektor som en av sine hovedoppgaver i mange år. Han konkluderer med at tydelige roller og god kompetanse er avgjørende for et godt resultat i slike prosesser.
Det totale ansvaret for rekrutteringsprosessen bør ligge hos oppdragsgiver/ den lederen som skal rekruttere ny medarbeider. Det er jo disse som skal ”leve” med den nye medarbeideren inn i framtida. God rekrutteringskompetanse må være en naturlig ferdighet i alle organisasjoner, sier han

Kurset Rekruttering, Intervjuteknikk og nyansattes læringsprosesser skal  gi deltakerne økt forståelse av de krav og forventninger organisasjonen står overfor når det gjelder tilretteleggelse for formelle og uformelle læringsprosesser og læringsarenaer i organisasjonen. Deltakerne vil få nødvendig kunnskap om etablerte kollegaers betydning for nyansatte, hvordan uformelle gruppering i stor grad kan være styrende for den nyansattes kunnskapsutvikling og hvordan teorier og forskning innenfor selvledelse og kunnskapsledelse kan gi optimale løsninger for de nyansattes organisasjonssosialisering.

Høres dette interessant ut?

Søknadsfrist 1. september.

For mer informasjon og påmelding klikk her

Du kan også se alle nyheter her.