Norge trenger flere profesjonelle pengeinnsamlere

7. juni 2010

Til høsten blir det mulig å ta et eget studium i fundrasing ved Handelshøyskolen BI. Målet med den nye utdanningen er å profesjonalisere den norske innsamlingsbransjen ytterligere.

 

 førsteamanuensis Peggy Brønn

I mange andre land, som for eksempel USA, har innsamlere lenge hatt sin egen utdanning, sier førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI Peggy Brønn. Hun er en av dem som sammen med Norges Innsamlingsråd har opprettet en egen fundraisingsutdanning, den første av sitt slag i Norge. 

Fundraising som fag

Nordmenn er på verdenstoppen når det gjelder å gi gaver til frivillige organisasjoner. Hvert år settes omfattende innsamlingsaksjoner i verk, noen har lange tradisjoner, mens nye stadig kommer til. Skal en aksjon lykkes, trengs ikke bare flinke givere, men også flinke innsamlere.  

- Vi ønsker å bygge opp fundraising som et eget fagområde. På den måten ønsker vi å oppnå større profesjonalisering av bransjen i Norge. Fundraising er et eget fag, og bør derfor også være en egen utdanning, sier Brønn.  

Nye krav

- Det er fortsatt er et stort potensial i å løfte fagkompetansen i de mindre organisasjonene, men også i de store, sier Ole Christian Kleppe, som er leder for innsamling næringsliv og internasjonale donorer i Redd Barna. Han gleder seg til å finne kandidater med norsk fundraisingutdanning i søknadsbunkene om noen år. 

- Det foregår en kontinuerlig profesjonalisering av innsamlingsarbeidet i organisasjonene. Dette vil fremover stille større krav til egenkompetanse, men også til forståelsen av faget i organisasjonenes toppledelse, sier Kleppe. 

Styrket omdømme

Leila V Raustøl i Norges Innsamlingsråd har ventet lenge på denne utdanningen og håper at studiet vil bidra til at innsamlingen får en integrert og respektert plass i organisasjonene. 

- Økt kompetanse innen fundraising kommer til å øke inntektene og forsterke organisasjonenes omdømme, sier hun.

Du kan også se alle nyheter her.