Får praksis i gründerbedrifter

16. august 2010

13 masterstudenter i Innovasjon og entreprenørskap ved BI har i hele sommer jobbet for 10 ulike gründerbedrifter i Forskningsparken. Dette er den første avtalen om jobbutplassering i Norge for BI som en integrert del av mastergraden.

Masterstudenter i Innovasjon og entreprenørskap

Alle gründerbedriftene i Forskningsparken er på vei ut internasjonalt og studentene skal hjelpe dem med kommersialisering på ulike måter, avhengig av hvor de er i utviklingsprosessen sin.  Det betyr at de skal blant annet bistå i å finne distributører, lage forretnings- og markedsplaner, overbevise investorer, samt vurdere markeder. 

- Behovet for nyskapning øker. Stadig flere virksomheter må bygge sine konkurransefortrinn på evnen til å være først ute med nye produkter og løsninger. Fordelen med både utdanningen og internshipet er at studentene får innblikk i økonomiske og andre forhold de må beherske for at gode ideer skal bli bærekraftige, sier rektor Tom Colbjørnsen. 

Studentene er fra ni ulike nasjonaliteter, kun fire av studentene er norske.  

- Jeg liker særlig godt det at vi er en gruppe med så mange ulike nasjonaliteter. Vi bringer fram mange ulike måter å tenke business på, sier Diana S. Holberg, opprinnelig fra Indonesia. Andriy Shmyheksyy er helt enig. 

- Gründerbedriftene vi skal jobbe for skal alle ut på det internasjonale markedet. Dette passer oss spesielt godt. Vi både håper og tror vi kan ha nyttig kunnskap å tilføre bedriftene, sier han. 

Likevel er det å få muligheten til å koble det akademiske arbeidet opp mot reelle praktiske arbeidsutfordringer som gjør at internshipet hang høyt på ønskelisten for studentene. 

- Vi får en unik mulighet til å lære mer om både innovasjon av teknologi og hvordan skape egen business. Vi vil få et godt innblikk i hele bildet – uten å ta risikoen selv, smiler Robert Ivan som er født i Norge med ungarske foreldre. 

Fakta

  • Handelshøyskolen BI eier 1 prosent av Forskningsparken og øker samarbeidet gjennom denne internship avtalen
  • Arbeidet vil foregå i løpet av sommersemesteret (juni-august) 2010
  • Studentene vil få veiledning fra BIs faglige ansvarlig og avsluttende eksamen. Internshipet blir godkjent som 12 studiepoeng i mastergraden
  • Engelskspråklige studenter ble særlig anbefalt å søke
Du kan også se alle nyheter her.