Gaveprofessorat i maritim forskning

13. august 2010

Gjennom videreføring av avtale med Wilh. Wilhelmsen gruppen (WW) vil Handelshøyskolen BI styrke kunnskapsutvikling om den maritime næringen. WW fornyer gaveprofessorat i strategi og industriell konkurranseevne ved BI i fem nye år.

Avtalen har en ramme på 6,25 millioner kroner, og vil gi viktig støtte til fremtidsrettet forskning på innovasjon og næringsutvikling.

Wilhelm Wilhelmsen og rektor Tom Colbjørnsen.- Oljeepoken går mot slutten, og Norge må finne andre satsningsområder. Hva er vel mer naturlig enn å satse på det vi har lange tradisjoner for og betydelig kompetanse innen, nemlig maritim næring. Vi er allerede i verdenstoppen. Økt kunnskap om og forskning innen maritime sektor er derfor viktig. Kompetanse er vårt største konkurransefortrinn. Gjennom samarbeid med Handelshøyskolen BI ønsker vi å stimulere interesse for den maritime næringen og dens betydelige verdiskapning i og for samfunnet, sier Wilhelm Wilhelmsen, styremedlem i Wilh. Wilhelmsen gruppen.

- Vi er svært glade for at Wilh. Wilhelmsen gruppen fortsatt vil finansiere et gaveprofessorat i strategi og industriell konkurranseevne, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. - Denne type gaveprofessorat gir mulighet til ny kunnskap om den maritime næringen og er derfor en viktig forbedringsimpuls for både forskning og undervisning ved BI innen et fagfelt som er svært viktig for Norges fremtidige næringsutvikling.

Det store nasjonale forskningsprosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" gjennomføres under ledelse av professor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Prosjektet analyserer hva Norge skal leve av i fremtiden og hva som gjør Norge attraktiv som næringslivsnasjon. Prosjektet er særlig opptatt av kunnskapens rolle for innovasjon og næringsutvikling, og på hvilke områder Norge har globale 'knowledge hubs' som kan tiltrekke seg internasjonalt næringsliv.

Det forrige professoratet fra Wilh. Wilhelmsen la grunnlaget for en stor nasjonale satsning på maritime gaveprofessorater "Global maritime knowledge hub", som i dag har 16 professorater finansiert av næringslivet.

Du kan også se alle nyheter her.