Rektor Colbjørnsen åpnet nytt mediestudium

24. august 2010

Tirsdag 24. August åpnet BI-rektor Tom Colbjørnsen det nye bacelorstudiet i medieutvikling og journalistikk. 52 studenter startet på det treårige programmet.

Det nye studiet er skreddersydd for å møte de store utfordringene i et mediemarked i rivende utvikling, og Colbjørnsen er godt fornøyd med interessen for det nye studietilbudet.

- Forretningsforståelse er viktig for at journalister kan stille de riktige spørsmålene. I mediebransjen er de fleste av samfunnets endringsdrivere i full utfoldelse, så den bransjen er et nærmest perfekt utgangspunkt for å lære seg business, sier Colbjørnsen.

Bachelorstudiet i medieutvikling og journalistikk vil gi studentene en innføring i faglige problemstillinger de vil møte i de endringsprosessene som mediebransjen nå gjennomgår. BI er den første norske høyskole som setter fokus på medieøkonomi, innovasjon og entreprenørskap i journalistikkutdanningenForelesere ved det nye studiet Bachelor i medieutvikling og journalistikk.

Bildetekst: 52 studenter startet i dag på det nye bachelorstudiet i medieutvikling og journalistikk. I forgrunnen tre av lærerne - fra venstre førsteamanuensis Arne H. Krumsvik, høyskolelektor Ragnhild Kr. Olsen og journalist Martin Riber Sparre.

 

Du kan også se alle nyheter her.