Sjefen vil bli bedre leder

11. august 2010

Master of Management programmene ved Handelshøyskolen BI starter i september, men allerede nå begynner flere av programmene å fylles opp. Det er en tydelig trend at ledelsesorienterte fag med forankringer innen organisasjonspsykologi er mest populære.

Rektor Tom Colbjørnsen- Mange ser et arbeidsliv i endring, og ønsker derfor å posisjonere seg for fremtiden, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. Stadig flere bedrifter legger større vekt på bred lederkompetanse.

Master of Management er en fleksibel studiemodell for personer i jobb. Man kan bygge opp graden i eget tempo og velge fra en bred portefølje av Master of Management programmer.

Totalt er det 10 prosent flere søkere til disse programmene i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor – dvs fra 930 søkere til 1021 søkere. De mest populære programmene i år ser ut til å være blant annet Ledelse; makt og mening (37 prosent flere søkere), Human Resource Management (24,5 prosent), Samspill og Ledelse (16 prosent) og Påvirkning og innflytelse i organisasjoner (13,5 prosent). 

- Dette er programmer som går innunder noe mykere ledelsesorienterte fag. Disse fagene handler mer om ledere og mellommenneskelige relasjoner; Hvordan du som leder skal få gjennomslag for dine ideer, bidra til motivasjon og samspill og skape vekst gjennom mennesker, sier Glenn Ruud, studiedirektør for etter- og videreutdanning ved BI. 

- Hvilke programmer som opplever størst økning i antall søkere svinger fra år til år, men trenden fra de to siste årene tydeliggjør at flere og flere bedrifter ser viktigheten av god ledelse i tyngre perioder, sier Ruud. 

Andre populære programmer i år er:

  • Forhandlinger: 31 prosent flere søkere
  • Personal- og arbeidsjus: 43 prosent flere søkere
  • Prosjektledelse: 32 prosent flere søkere
Du kan også se alle nyheter her.