Snart studiestart ved BI Bergen

12. august 2010

I forbindelse med studiestart har vi samlet en del nyttig informasjon.

IT- og studieveiledning

På første kontor i administrasjonen finner veilederkontoret. Her sitter IT- og studieveiledere. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Hvis du ønsker lengre veiledning i forbindelse med dine studier, kan du avtale tidspunkt med en av våre veiledere. Dette kan du gjøre på veilederkontoret eller ved å sende epost til bi-bergen@bi.no.

Bestilling av administrative tjenester

Du kan bestille bekreftelse, karakterutskrift og andre administrative tjenester i resepsjonen eller på veilederkontoret. Vi gjør deg oppmerksom på at i perioder er det 2-3 dagers ventetid på slike tjenester. Dette gjelder spesielt ved studiestart. Vær derfor tidlig ute med din bestilling.

Studentkort

Bilde til studentkort tas hos IT-veilderne. I oppstartsuken er det stor pågang, og bildene tas derfor på grupperom 20 ved kantinen den første uken.

Fadderuken

Er du ny student på 2. og 3.studieår og ønsker å få tildelt en faddergruppe, kan du registrere deg. Alle nye 1.års studenter vil automatisk få tildelt faddergruppe. Program for fadderuken er sendt til alle 1.årsstudenter i posten.  

Adresseendring

Har du flyttet i løpet av sommeren? Du kan oppdatere adresse og annen informasjon på Banner studentweb (www.bi.no/banner). Innlogging skjer med tilsendt brukernavn og passord.

Kurs i studieteknikk

Det vil bli satt opp kurs i studieteknikk i forbindelse med studiestart. Dette er et tilbud vi anbefaler alle nye studenter å delta på. Mer informasjon om innhold, tid og sted kommer senere.

Praktisk studieinformasjon

Vi minner om at du kan finne mye nyttig informasjon i forbindelse med studiestart på www.bi.no/bergen/

BI Bergen ønsker deg velkommen til studieåret 2010/2011 og lykke til med studiene!!

Du kan også se alle nyheter her.