Tidenes opptak på BI

18. august 2010

Drøyt 4400 nye studenter møtte opp ved Handelshøykolen BI til studiestart mandag 16. august. Det er ny rekord og en økning på 8 prosent fra fjorårets rekordopptak.

Økningen gjelder både bachelor- og masternivå, samt samtlige regionale studiesteder for BI.

Rektor Tom Colbjørnsen hilser nye studenter velkommen.- Det er positivt at så mange ønsker å ta en utdannelse hos oss, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen. I følge SSB vil samfunnets behov for arbeidskraft med høyere utdanning innen fagområdet økonomi og administrasjon vokse sterkt. Studentene gjør derfor et klokt valg når de velger en bachelor eller master ved BI.

Størst økning på master


Masterstudiene ved BI går fra 575 studenter høsten 2009 til 655 høsten 2010. Det er en økning på 14 prosent. Strategisk markedsføringsledelse (41,5 %) og siv.øk (37 %) er de masterprogrammene som i år opplever størst prosentvis framgang.

Andre populære masterprogrammer er:
• Political Economy (26%).
• Ledelse og organisasjonspsykologi (13%)
• Regnskap og revisjon (10%)

Eiendomsmegling årets vinner på bachelornivå

BIs bachelorprogrammer oppnår en vekst på 7,5 prosent sammenlignet med fjoråret. Nye krav til meglerkompetanse bidrar til at eiendomsmegling øker med hele 89 prosent fra 2009 (fra 204 til 386 studenter). Reiselivsledelse og det eneste engelskspråklige bachelorprogrammet, Business Administration (BBA), har også en økende popularitet blant årets BI studenter – med henholdsvis 47 prosent og 35 prosent økning.

Positiv vekst totalt


Handelshøyskolen BIs studenter fordeler seg på seks ulike studiesteder. Samtlige studiesteder opplever en vekst i høst:

 

Aksepter 1 år, pr 12. august 2010

       

Campus

Høst 2009

Høst 2010

% mot 09

Antall

BI Bergen

556

608

9,4

52

BI Drammen

126

130

3,2

4

BI Kristiansand

106

139

31,1

33

BI Stavanger

190

200

5,3

10

BI Trondheim

436

469

7,6

33

Handelshøyskolen BI i Oslo, Bachelor

2096

2224

6,1

128

Handelshøyskolen BI i Oslo, Master

575

655

13,9

80

Grand Total

4085

4425

8,3

340

 

  

Handelshøyskolen BI har rullerende opptak. Det er derfor fortsatt mulig å søke plass både på bachelor- og masternivå.

Du kan også se alle nyheter her.