Alle vil ta Grunnutdanning i ledelse

20. september 2010

Nyttige og praktisk ledelsesverktøy er noe de aller fleste trenger, tydeligvis.

Over 80 studenter har meldt seg på kurs eller hele studiet innenfor Grunnutdanning i ledelse.  Det kan synes som om gode lederverktøy er en nødvendig investering.

Praktisk rettet studie

Lisbeth LegreidLisbeth Legreid jobber til dagen i Oddfjell well management som HMS ingeinør. Hun kom over Grunnutdanning i ledelse da hun søkte etter forskjellige kurs på nettet. Legreid påpeker at det var viktig for henne at studiet var praktisk rettet. Kursene som inngår på studiet er relevante kurs for meg, og jeg håper at dette kan resultere at jeg vil kunne få en stilling med mer personalansvar, sier Legreid.

Studentene på Grunnutdanning i ledelse er en sammensatt gruppe av mennesker i ulike stadier i karrieren. En student som starter studiet i høst er Christine. Hun gikk ut fra videregående skole denne våren. Jeg jobber til dagen i butikk og skal snart ta over som assisterende butikksjef, sier Christine. Jeg ønsket å ta et friår etter videregående, men samtidig ønsker jeg å få et innblikk i hvordan det er å studere. Ledelse er noe som interesserer meg, og hvorfor ikke lære seg å bli en god leder allerede nå?

Grunnutdanning i ledelse ved BI Bergen

Grunnutdanning i ledelse passer for deg som ønsker å utvikle lederkompetanse på relativt kort tid. Studiet går over ett år med intensiv undervisning på dagsamlinger og består av kursene:

  • Situasjonsbestemt ledelse
  • Markedsføringskanaler
  • Personalledelse
  • Økonomi for  ikke-økonomer

Aldri tidligere har BI Bergen opplevd slik tilstrømning til et deltidstilbud. Det kan synes som om ledere synes det blir for travelt å ta studier på kveldstid og at modulundervisning på dagtid passer bedre i en hektisk hverdag. 

- Dette studiet har en bred målgruppe, noe som har resultert i at studentmassen har en veldig variert bakgrunn. - Jeg tror dette vil kunne bidra positivt, både når det kommer til diskusjoner i klassen, men også i forhold til oppgaveskriving, sier studieleder Johannes Mjelde. 

Du kan også se alle nyheter her.