BI fortsatt med i tøff konkurranse

20. september 2010

Av 4.000 skoler er Handelshøyskolen BI på 64. plass i verden når det gjelder siviløkonomstudiet, det til tross for at det har kommet 17 nye skoler inn på Financial Times’ liste.

- Handelshøyskolen BI er en norsk skole med internasjonale ambisjoner.  Rektor Tom ColbjørnsenMen Financial Times’ rangering viser at konkurransen mellom handelshøyskolene er tøffere enn noensinne, sier rektor ved Handelshøyskolen BI Tom Colbjørnsen. Vårt langsiktige mål er likevel å klatre på Financial Times listen.

Handelshøyskolen BI har nettopp hatt en internasjonal komité som har evaluert BI grundig. – De har gitt oss maksimal uttelling og har konstatert at vi er på rett vei, sier Colbjørnsen. Det betyr at vi snart blir en av de ledende handelshøyskolene i Europa.

- BI skal konsentrere seg om å være en ”business school”. Satsningen på å styrke de faglige ressurser skal fortsette og vi skal spisse tilbudet vårt enda mer rundt økonomiske og ledelsesorienterte fag. BIs særpreg skal fortsatt være en kombinasjon av faglig tyngde og næringslivsrelevans.

Rangeringen over Master in Management studier (BIs MSc in Business and Economics eller siviløkonom studiet) er blant annet basert på studentenes lønn etter tre år, antall doktorgradstudenter, kvinner i stab og styre samt internasjonal stab.

Du kan også se alle nyheter her.