Hva er de viktigste statussymbolene for en 6. klassing?

24. september 2010

På hvilken måte påvirker populærkulturen og reklamen bruken av statussymboler? Finnes det rett og gal eksponering når det gjelder statussymboler?

24. september - 3. oktober arrangeres Forskningsdagene i Bergen. Forskningsdagene i Bergen er et bredt samarbeid mellom forsknings- og utdanningsinstitusjonene i byen og et utvalg samarbeidspartnere.

Uformelt møte mellom barn og forskning

Skoledagen er et tilbud til Bergens 6. klassinger, der forsknings- og utdanningsmiljøet i byen går sammen for å skape gratis opplevelsesdag på Festplassen. Målet er å vekke nysgjerrighet og interesse for kunnskap og forskning blant elevene. Derfor vil vi gi dem praktisk erfaring og uformelle møter med dagens forskere. Deltagelse, eksperimenter og demonstrasjoner står sentralt på forskningsstasjonene. 

I forkant av skoledagen vil en rekke klasser gjennomføre et forskningsprosjekt sammen med forskere. Disse klassene presenterer sine funn for andre elever i foredragsteltene på Festplassen.

Statussymboler blant unge

Ungdom som et eget segment er et relativt nytt fenomen. Det er blitt viktigere nå enn før å være på høyde med trendene i ungdomskulturen. Og den får økende betydning med henhold til hvem en skal og bør være.

En av konsekvensene er at statussymboler og merkevarer blir viktigere i ungdoms hverdag. De skaper popularitet og kulhet. På hvilken måte påvirker populærkulturen og reklamen bruken av statussymboler? Finnes det rett og gal eksponering når det gjelder statussymboler? Hvem har mest ansvar; de unge selv, foreldrene, reklamefolkene eller staten?

Dette er det 6. klasse ved Christi Krybbe skole har forsket på.

BI Bergen deltar på Forskningsdagene


Forskningen deres viser at 6.klassinger synes at venner er det viktigste statussymbolet. Elevene var enige i at hvis du har mange venner gir det deg status, og viser at du er en snill person. Mobiltelefon var på andreplass, og viktig for å holde kontakt med venner.

De hadde også forsket på statussymboler hos 20 åringer. 20 åringene synes også at venner er det viktigste, men at mobiltelefon og merkeklær også gir status.

BI Bergen deltar på Forskningsdagene

 

Du kan også se alle nyheter her.