Identitet og merkevarebygging i konsum- og mediesamfunnet

23. september 2010

Det er ikke materielle goder, men identitet som er det store knapphetsgodet i konsumsamfunnet.

Det oppstår nye former for identitetspress. Samtidig som konsum- og mediesamfunnet gir store muligheter for etablering av levedyktige identiteter så skaper det også et vell av nye fallgruver. Forbruk er blitt en identitetsvei full av markører og identitetsrekvisitter den enkelte benytter seg av for å skape et jeg, designet for å mestre en bestemt livsstil.

Under Forskningsdagene i Bergen kan du høre høyskolelektor Morten William Knudsen og førsteamaunensis Knut Kolnar snakke mer om dette temaet.

Tid: Lørdag 25. september kl. 1400
Sted: Festplassen, telt 2

Høyskolelektor Morten William Knudsen underviser ved Handelshøyskolen BI og Kunsthøgskolen Bergen (KHIB). Han arbeider særlig med problemstillinger relatert til forbruk og utgav i 2007 boken ”Forbrukersosiologi – Tegn, makt og mening i forbrukersamfunnet”.

Knut Kolnar. Dr.art i filosofi, 1.amanuensis ved Handelshøyskolen BI. Kolnar har særlig arbeidet med bilder av maskulinitet og begjær i film og reklame og de endrede betingelser for seksualisering og pornografisering av populærkulturen.

Du kan også se alle nyheter her.