If velger BI

13. september 2010

26 nordiske ledere i If konsernet skal i høst studere ved Handelshøyskolen BI. Nordens største forsikringsselskap satser på kompetanseutvikling og har nå nærmere 50 ansatte på kurs ved BI.

– For å befeste posisjonen som Nordens fremste forsikringsselskap må vi ha de beste lederne. Kompetansesamarbeidet med BI er et viktig skritt i denne retningen, forteller Aud Nordaas Rogstad, programansvarlig for If Academy.

Programmet Professional Leadership Development er laget for IFs erfarne ledere i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Programmet går over et år, med oppstart i 13.september og eksamen i mai. Studiet gir 15 studiepoeng.

Flere gjesteforelesere, både eksterne og fra Ifs ledelse, deltar. Programmet er konsentrert omkring lederskap, lederen som rollemodell, kultur og læringsarkitekt, ledelse av individ og team.

- I If ser vi på godt lederskap som det å hjelpe andre å lykkes. At BI kunne skreddersy et lederprogram som dette var midt i blinken for oss, sier Aud Nordaas Rogstad.

I januar startet også 20 yngre/nye ledere i If konsernet programmet Basic Programme ved Handelshøyskolen BI. De har eksamen i oktober.

Du kan også se alle nyheter her.