Jobbsøkerkurs for alle studenter

7. september 2010

Å bli klar for arbeidslivet er en prosess.

BI Karriereservice ønsker å tilby studentene ved BI Bergen en 3 timers workshop/seminar i  Bevisstgjøring og orientering. Sett av Onsdag 22.september, kl.17.15 - 20.00.

"Å BLI KLAR FOR ARBEIDSLIVET ER EN PROSESS - bli med på kurs fra BI Karriereservice som definerer prosessen som en fem trinn stige. Dette kurset tar for seg de to første trinnene i prosessen!"
http://bi.no/no/Ressurser/Studenter/Karriereservice/Jobbsokerprosessen/

Vi fokuserer på følgende:

å bli bevisst egen motivasjon
å bli bevisst egen kunnskap og kompetanse
å bli bevisst egne personlige egenskaper
å orientere seg i jobbmarkedet
bruk av sosiale medier i jobbsøkerprosessen

PÅMELDING innen 21.september

BI Karriereservice er bindeleddet mellom deg som student og arbeidsmarkedet! 
BI Karriereservice har som mål å gjøre BI studentene til bedre jobbsøkere! Vi hjelper deg gjerne med CV og søknadskriving,vi tilbyr egne kurs i jobbsøking og du kan også booke personlig veiledning.

I BIs Karriereportal finner du både deltid- og heltidsstillinger, registrer deg og følg med!

BI Karriereservice vil ha stand i vrimleområdet 2.etg før og etter jobbsøkerkurset.

Du kan også se alle nyheter her.