Suksess med sosiale medier

8. september 2010

Kurset Sosiale Medier ved Handelshøyskolen BI opplever rekordstor pågang og ventelister. Handelshøyskolen BI utvider derfor kurset, og fra januar 2011 får både studenter og eksterne søkere muligheten til å ta det som valgfag eller på deltid.

BI er den første høyskolen i Norge som tilbyr et helt unikt kurs tilpasset den nye mediesituasjonen. Kurset startet opp i høst og er valgfag for de aller fleste av studentene på skolen. Kurset ble fulltegnet i rekordfart, og har flere på venteliste.

Høyskolelektor Cecilie Staude.Den rekordstore pågangen både fra studenter og eksterne søkere gjør at Handelshøyskolen BI nå tilbyr kurset som valgfag og kveldskurs fra januar 2011.

-Etterspørselen etter kunnskap om hvordan sosiale medier endrer premissene for tradisjonell markedsføring og interaksjon er stor, sier høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI, Cecilie Staude. Det er en stadig økende etterspørselen etter studenter med kunnskap om hvilke mekanismer sosiale medier setter i gang, og hvordan disse til syvende og sist påvirker kundenes holdninger og adferd.

Kurset Sosiale medier er et resultat av et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI og Sermo Consulting som har sosiale medier og dialog som spesialitet.

Du kan også se alle nyheter her.