Utvider rektorskolen

28. september 2010

Handelshøyskolen BI utvider årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i Stavanger. Dermed starter 140 personer på rektorskolen ved BI i høst.

Handelshøyskolen BI er den desidert største utdanningsinstitusjonen som tilbyr rektorskolen i Norge og høsten 2009 ble det startet opp klasser i Oslo og Kristiansand.

Stor pågang

Men på grunn av stor pågang utvider BI årets rektorskole med én klasse i Haugesund og én i Stavanger. I tillegg blir det også i år én klasse i Oslo og én i Kristiansand og totalt 140 deltagere.
Første samling for BIs rektorskole er i Kristiansand 11. oktober.

Rektor Tom Colbjørnsen og daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell.

Rektorutdanningen er et nasjonalt opplæringstilbud som nyansatte rektorer og assisterende rektorer kan søke på. Utdanningsdirektoratet velger ut hvem som skal få tilbud og dekker også studieavgiftene. Utdanningen tilsvarer 30 studiepoeng på masternivå, og varer omtrent halvannet år.

Rektorskolen ved Handelshøyskolen BI ble åpnet av daværende kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell høsten 2009.

Krevende lederjobb

- Det å være rektor er kanskje den mest krevende lederjobben man kan ha, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. Gjennom rektorutdanningen skal flere rektorer få et godt grunnlag for å lede den pedagogiske utviklingen på sin skole. Dette vil komme både elever og lærere til gode.

I år har totalt 428 søkere fått plass på rektorutdanningen i Norge. 140 av disse skal studere ved Handelshøyskolen BI. 

Utdanningen tilbys ved følgende læresteder: 
• Høgskolen i Oslo
• NTNU
• Universitetet i Oslo
• Handelshøyskolen BI
• Universitetet i Bergen
• AFF ved Norges Handelshøyskolen

Du kan også se alle nyheter her.