Vil gjøre verden bedre

27. september 2010

Over 40 masterstudenter fra BI, UiO og UMB var i forrige uke på Gründercamp på Handelshøyskolen BI. Vinnerideen skal hjelpe skilsmissebarn.

Gründercampen er i regi av Ferd og Ungt Entreprenørskap og i løpet av 2 dager skulle masterstudentene finne en tjeneste, produkt eller et konsept innen sosialt entreprenørskap som bedre får fram det potensialet barn og unge har. Gruppene måtte også tenke dobbel bunnlinje, både økonomisk og samfunnsmessing nytte.

Mange ideer

9 grupper deltok og idèene varierte fra kafékonsepter med bruk av leketøy, læringsverktøy for barn via Facebook, til grønnsakshager i byer for å bekjempe fedme blant barn.

Vinnerne av årets Gründercamp sammen ved Johan H. Andersen jr.Årets publikumspris ble presentert av jurymedlem Jørgen Randers. Den gikk til Oslolosen, en gruppe som ville organsisere vennskapsklasser mellom Oslo vest og øst.

Hjelpe skilsmissebarn

Vinneren av årets Gründercamp ble People like me. De ville starte en klubb for skilsmissebarn. Ideen gikk ut på å samle skilsmissebarn til lek og aktiviteter organisert av fagpersonell.

- Dette er en idé med internasjonalt potensiale, sa juryleder Johan H. Andersen jr. Den vil være til stor nytte for mange barn og unge.

Vinnerne fikk et gavekort og et diplom.

Gruppen People like med besto av:

  • Maxwell Labadie (Handelshøyskolen BI, USA)
  • Gunn Kristin Aasen Leikvoll (UMB, Norge)
  • Kien Trung Nguyen (UiO, Norge)
  • Niraja Upadhyaya (Handelshøyskolen BI, India)

Juryen bestod av:

Administrerende direktør i Ferd, Johan H. Andersen jr, doktorgradsstudent ved UiO Eline L. Ingstad og professor ved Handelshøyskolen BI Jørgen Randers.

Du kan også se alle nyheter her.