Statsbudsjettet for 2011

5. oktober 2010

Handelshøyskolen BI mottar ekstra midler til studieplasser i statsbudsjettet for 2011. BI får også økte bevilgninger som følge av omfattende forskning.

Bevilgningen til antall nye studieplasser er på 2,76 millioner kroner for høsten 2011. Dette vil beløpe seg til 22 millioner kroner ved ferdig innfasing.

- Det er positivt at også en selvstendig stiftelse som Handelshøyskolen BI er med i Regjeringens planer for å møte utdanningsbølgen, sier rektor Tom Colbjørnsen ved Handelshøyskolen BI. Samfunnet må i felleskap ta unna yngrebølgen.

Bevilgningen til BI som følge av omfattende forskning øker med 1,43 millioner kroner. Tilsvarende øker bevilgning med 8,48 mill kroner for omfattende utdanningsvirksomhet.

- Jeg er svært glad for at BIs omfattende forskning og utdanning begge gir seg positive utslag, sier Colbjørnsen. Det er forskningsbasert utdanning innen økonomisk-administrative fag som er BIs samfunnsbidrag.

- Selv om det er flere positive trekk i årets budsjett, vil jeg understreke at jeg fortsatt støtter BI-studentene fullt ut når det gjelder deres krav om endret studiefinansiering. En del av tilleggslånet de må ta opp for å betale skolepenger bør omgjøres til stipend ved fullført utdannelse, avslutter Colbjørnsen. Jeg er skuffet over at Regjeringen ikke har gitt noen positive signaler på dette området.

Forslaget til statsstøtten til BI er totalt på 211,38 millioner kroner.

Du kan også se alle nyheter her.