Få timeplan på Iphone og Android

3. november 2010

Denne web applikasjonen gir deg BIs timeplan på telefon hvis du har Iphone eller en Android telefon.

Du får dagens og morgensdagens timeplan for studiestedene BI Oslo, BI Drammen, BI Kristiansand, BI Stavanger; BI Bergen og BI Trondheim.


Timeplanen benytter seg av Internett og henter opplysninger derfra. Du er derfor avhengig av tilgang til Internett for å kunne bruke web applikasjonen.

Du kan også se alle nyheter her.