Kjendis i Europa

24. november 2010

Rektorer og dekaner fra hele verden har rangert de best kjente handelshøyskolene. Handelshøyskolen BI rangeres som den 25. mest kjente i Europa, og som nr 47. i verden.

Rektor Tom Colbjørnsen sier det er gledelig at Handelshøyskolen BI er så kjent i Europa.- Kåringen er relevant fordi rektorer og dekaner ved tusen utvalgte handelshøyskoler står bak rangeringen. Dette er informanter med høy kompetanse på feltet, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Tom Colbjørnsen.

Toppkarakter

I Norge er det kun Handelshøyskolen BI som plasseres i toppkategorien ”Universal Business Schools with Major International Influence”, i selskap med Copenhagen Business School og Stockholm Business School fra våre nordiske naboland. Disse tre nordiske handelshøyskolene får toppkarakteren 5.

- Det er svært gledelig at vi regnes som den 25. best kjente handelshøyskolen i Europa. Dette viser at BI har høy synlighet internasjonalt, sier Colbjørnsen.Og jeg er stolt over at BI har fått toppkarakter.

Kun 10 prosent av handelshøyskolene som er med i rangeringen har oppnådd 5 palmer.

Rangeringen

I perioden desember 2009 til mars 2010 ble rektorer og dekaner ved 1000 utvalgte skoler spurt om følgende: ”Hvilke(n) handelshøyskole(r) vil du anbefale for en som ønsker å studere i dette landet?” For Norges del stod valget mellom BI og NHH .

Totalt har 100 handelshøyskoler i verden mottatt Eduniversal toppkarakter for de mest kjente handelshøyskolene. Felles for disse skolene er at de blir betegnet som høyere utdanningsinstitusjoner med "vesentlig internasjonal innflytelse". Les mer om rankingen her.  

Eduniversal

Eduniversal, som er en del av den franske konsulentforma SMBG (det ledende franske selskapet i studentveiledning og HR), står bak den verdensomspennende kartleggingen hvor tusen rektorer eller dekaner verden over blir bedt om å anbefale høyere utdanningsinstitusjoner fra forskjellige land. Anbefalingene er med på å danne grunnlaget for kåringen av verdens 1000 beste businesskoler. Foruten anbefalingene har de også fått en internasjonal vitenskapelig komité til å vurdere hvor stor internasjonal betydning den enkelte handelshøyskole har:
- Universalitet
- Internasjonal anerkjennelse
- Kvalitet

Du kan også se alle nyheter her.